Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289691

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289691

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289691
Onderwerp Verbonden Partijen
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw De Smoker licht dit agendapunt toe. Het voorstel is om de gemeenschappelijke regelingen beet te pakken op 15 oktober. Dit komt dan in plaats van de commissie Grote Projecten en heet dan Commissie Verbonden Partijen (verantwoordingsdag). De commissie besluit dat een voorbereidingsgroepje onder leiding van mevrouw De Smoker aan de hand van bijlage 2 van de jaarrekening dit verder uit zal werken. Dit in samenwerking met de griffie en het ambtelijk apparaat. Raads- en commissieleden kunnen zich bij mevrouw De Smoker aanmelden.