Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289243

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289243

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289243
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (derde wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (derde wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Toelichting 3e wijziging APV Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze bewonersbelangen vereniging rondom DgK Bijlage
Icoon voor documenttype Addendum raadsvoorstel Bijlage
Icoon voor documenttype Addendum VVE Stadhuisplein Bijlage
Icoon voor documenttype M 11 Motie Vrijstelling exploitatievergunningsplicht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 1226815 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype A 1 Amendement Flyersverspreiding schrappen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1226815 Raadsbesluit