Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289243

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289243

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289243
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (derde wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (derde wijziging)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.R. Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 27-05-2014
Gerelateerde zaak 1217884
Datum verzending 28-05-2014
Agendacommissie 10-06-2014
Adviescommissie 09-09-2014
Raad 23-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Naar aanleiding van de toezegging van de burgemeester om de Algemene plaatselijke verordening (APV) jaarlijks te zullen herijken (TOEZEGGING 746522 (RIS)) wordt met dit voorstel de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (derde wijziging) ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In de rubriek "3. Wat gaan we ervoor doen?" wordt gedetailleerd uitgelegd welke wijzigingen in de APV-tekst worden voorgesteld. U wordt verzocht deze Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (derde wijziging) vast te stellen.
Gepubliceerd 10-06-2014