Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289223

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289223

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289223
Onderwerp Niet instemmen met meerjarenbegroting 2015-2018 van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en toesturen zienswijze op Ontwerpbegroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Niet instemmen met meerjarenbegroting 2015-2018 van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en toesturen zienswijze op Ontwerpbegroting
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 124 - Gezondheid en gezondheidszorg
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Aleksic, 770 4800
Datum B&W Besluit 27-05-2014
Gerelateerde zaak 1221301
Datum verzending 28-05-2014
Adviescommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) naar voren te brengen. Wij adviseren u dit te doen.
Gepubliceerd 10-06-2014