Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289152

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289152

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289152
Onderwerp Vaststellen Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ, instemmen met de tweede vervolg bestuursopdracht en de benodigde middelen beschikbaar stellen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Twee medewerkers van Bureau Jeugdzorg spreken in. Zij verwoorden de grote zorg onder de medewerkers van BJZ. Er is behoefte aan duidelijkheid, zowel aan de hulpbehoevenden als aan de medewerkers. Naar aanleiding van hun signalen over onder meer werkdruk, continuiteit van de zorg, oplopende wachttijden en onzekerheid over baangarantie zegt de wethouder toe in een nader te plannen gesprek met de insprekers terug te komen op de signalen die zij hebben afgegeven. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de sturingsnotitie noemen meerdere fracties de ICT keten als mogelijk riscio, worden veel vragen gesteld over de balans tussen slagkracht en grip, over harde en zachte control en worden opmerkingen gemaakt over het belang van het voldoende en tijdig in positie brengen van de raad, zodat daadwerkelijk invloed kan worden uitgeoefend. Ook wordt stilgestaan bij de vraag welke indicatoren bepalend zijn om te kunnen meten of aan kaders wordt voldaan. De wethouder geeft aan een benen-op-tafel sessie te zullen organiseren. De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2014.