Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289149

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289149

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289149
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 27-05-2014
Gerelateerde zaak 1219299
Agendacommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Trivire is een plan ontwikkeld voor sloop en nieuwbouw van woningen ter plaatse van Nicolaasstraat 26 t/m 44. De bouwvlakken worden groter dan in het geldende bestemmingsplan en daardoor is er strijdigheid met dat bestemmingsplan. De planontwikkeling wordt uitgevoerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er is een bestemmingsplanherziening opgesteld om de uitvoering van het plan mogelijk te maken.
Gepubliceerd 10-06-2014