Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289149

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289149

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289149
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 juni 2014.