Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289147
Onderwerp Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Reeland, locatie Bankastraat-Sperwerstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Reeland, locatie Bankastraat-Sperwerstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 27-05-2014
Gerelateerde zaak 1219222
Agendacommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Woonbron is een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van 36 appartementen op de locatie van de huidige school Noordhove aan de Bankastraat - Sperwerstraat. Het nieuwbouwproject past in de plannen voor het Vogelplein e.o. In het bestemmingsplan "Reeland" is de huidige school als zodanig bestemd. Er is een bestemmingsplan herziening opgesteld om de uitvoering van het plan mogelijk te maken.
Gepubliceerd 10-06-2014