Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1289146

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1289146

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1289146
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning aan bunkerstation met LNG Merwedestraat 48 (Slurink BV)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning aan bunkerstation met LNG Merwedestraat 48 (Slurink BV) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning aan bunkerstation met LNG Merwedestraat 48 (Slurink BV) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning aan bunkerstation met LNG Merwedestraat 48 (Slurink BV) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Ruimtelijke onderbouwing Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1218668 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1226719 Raadsbesluit