Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1288415

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1288415

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1288415
Onderwerp Hoorzitting regionale detailhandelsvisie Drechtsteden
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter deelt mee dat er zich nog geen raads- en commissieleden hebben aangemeld. Men kan zich nog aanmelden tot en met de laatste raadsvergadering van 24 juni a.s. Mevrouw De Smoker vraagt of het aanvangstijdstip van de hoorzitting naar het normale tijdstip van 20:00 uur kan. Dit wordt aangepast.