Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1287654

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1287654

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1287654
Onderwerp De rol van de gemeenteraad bij een kerntakendiscussie
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De planning is dat het college net voor het zomerreces een startnotitie over de kerntakendiscussie aan de raad aanbiedt met het verzoek dit 9 september inhoudelijk in de adviescommissie te bespreken. De adviescommissie besluit dat Marco Kramer op 3 september a.s. een workshop zal geven voor de raad over "De rol van de gemeenteraad bij een kerntakendiscussie" voor de commissie Bestuur & Middelen. Vanwege een verplichting bij de provincie zal deze workshop waarschijnlijk iets later dan 'normaal' beginnen.