Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1285081

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1285081

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1285081
Onderwerp Vaststellen Verordening Startersleningen Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening Startersleningen Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening Startersleningen Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening Startersleningen Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage A. Overeenkomst bijdrage particulieren 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1216137 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1222729 Raadsbesluit