Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1284725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1284725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1284725
Onderwerp Vaststellen Verordening leerlingenvervoer
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening leerlingenvervoer Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening leerlingenvervoer Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening leerlingenvervoer Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vastgestelde Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer Dordrecht B&W besluit
Icoon voor documenttype Eindverslag inspraakprocedure voor de wijziging van de verordening leerlingenvervoer Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening leerlingenvervoer B&W besluit
Icoon voor documenttype A 3 Amendement Leerlingenvervoer.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 2 Amendement Leerlingenvervoer.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 4 Amendement Leerlingenvervoer.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 1 Motie Leerlingenvervoer.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1222389 Raadsbesluit