Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1284643

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1284643

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1284643
Onderwerp Instemmen met diverse benoemingen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:33:31
Onderwerp Instemmen met diverse benoemingen
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 20-05-2014
Datum verzending 22-05-2014
Raad 27 mei 2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 7 mei jl. zijn zes wethouders geïnstalleerd en drie raadsleden benoemd. Dit heeft onder andere geleid tot een aantal mutaties in de diverse commissies. Dit zijn de adviescommissie, presidium en Drechtraad. De betreffende fracties hebben hiervoor nieuwe kandidaten voorgedragen. Daarnaast vinden er enkele wisselingen plaats in de auditcommissie. Mevrouw Catsburg-Schenkel trekt zich terug als lid van de auditcommssie en zij wordt vervangen door de heer B. Staat. De heer Veldman trekt zich terug als plv. lid van de auditcommissie en hij wordt  vervangen door de heer Looze.  Tot slot trekt de heer Pols zich terug als plv. lid van de Auditcommissie en hij wordt vervangen door de heer Engelberts.

 

 

Gepubliceerd 22-05-2014