Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1282952

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1282952

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1282952
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:13
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Energiehuis
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 770 4272
Datum B&W Besluit 06-05-2014
Gerelateerde zaak 1205194
Adviescommissie 27-01-2015
Raad 24-06-2014 + 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In juni 2013 is het Energiehuis na meer dan 20 jaar leegstand opgeleverd. Op 20 juni 2013 heeft de feestelijke officiële opening plaatsgevonden. Dordrecht is hiermee een culturele trekpleister van formaat rijker, met concert- en theater- en popzalen, leslokalen, studio's, vergader- en loungeruimten en een grand café. Voor de totstandkoming van het Energiehuis bestonden twee aanleidingen. Ten eerste de wens om enkele culturele instellingen te herhuisvesten en groei en verdere professionalisering van de podiumkunsten in Dordrecht mogelijk te maken. Ten tweede een nieuwe functie te vinden voor de energiecentrale gelegen tussen de historische binnenstad en Stadswerven. Herbestemming van de energiecentrale met een publieke functie zou een belangrijke stap vormen in deze gebieds¬ontwikkeling en de herinnering aan het industriële verleden in leven houden. Uitgangspunt voor de uitwerking van het Energiehuis was het realiseren van een centrum voor podiumkunsten met een breed aanbod van educatie en voorstellingen op gebied van dans, theater en muziek. Het Energiehuis moet meer zijn dan een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de huisvesting samenwerking tussen instellingen zou bevorderen waardoor meerwaarde zou ontstaan in het culturele programma, professionalisering van de instellingen en een groter publieksbereik. Om deze meerwaarde te bereiken, is vooraf gekeken naar mogelijkheden van samenwerking en welke ruimtelijke consequenties die heeft. Vervolgens is een voorstel uitgewerkt voor de ruimtelijke organisatie van het programma binnen de contouren van de bestaande energiecentrale. Hierbij was een snede over de gehele lengte van het gebouw bedacht, die zou dienen als centrale ontsluitingsroute maar ook als katalysator voor samenwerking. Deze snede is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Het ontwerp is uitgewerkt in samenwerking met de (toekomstige) gebruikers van het Energiehuis. Begin 2011 heeft uw raad definitief besloten tot de renovatie en is gestart met de werkzaamheden. In juni 2013 is het gebouw opgeleverd. Het project is binnen het beschikbare projectbudget afgerond. In september 2013 is het Energiehuis formeel overgedragen aan het Vastgoedbedrijf. Na de oplevering resteerden nog oplever- en nazorgpunten. In de tweede helft van 2013 zijn deze resterende opleverpunten en nazorgpunten zoveel mogelijk uitgevoerd. Deze punten zijn nog door de projectorganisatie opgepakt. Nog resterende zaken worden verder afgehandeld door Vastgoedbedrijf. Eind april 2014 wordt het project Energiehuis geheel afgesloten.

Gepubliceerd 10-06-2014