Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1281769

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1281769

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1281769
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vragen en opmerkingen bij de behandeling van de Fietsnota, Adviescommissie Fysieke Leefomgeving van 8 april 2014
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk te betrekken bij de bespreking van de Fietsnota in de middagraad van 24 juni 2014.