Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1281769

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1281769

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1281769
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vragen en opmerkingen bij de behandeling van de Fietsnota, Adviescommissie Fysieke Leefomgeving van 8 april 2014
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:13
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vragen en opmerkingen bij de behandeling van de Fietsnota, Adviescommissie Fysieke Leefomgeving van 8 april 2014
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van der Hout, tel.no. 770 4856
Datum B&W Besluit 12-05-2014
Gerelateerde zaak 1210455
Agendacommissie 10-06-2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 8 april 2014 is de nieuwe fietsnota met het bijbehorende uitvoeringsprogramma in de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving van de gemeente Dordrecht behandeld. Omdat de wethouder bij deze vergadering niet aanwezig kon zijn, is afgesproken om door middel van een raadsinformatiebrief de nog openstaande vragen en opmerkingen schriftelijk te beantwoorden. In bijlage 1 wordt door het college een reactie gegeven op de door u gestelde vragen en opmerkingen.
Gepubliceerd 10-06-2014