Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1281497

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1281497

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1281497
Onderwerp Bespreking procedure bestemmingsplannen
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:48:40
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1094833 Nee Raadsinformatiebrief over vragen gesteld door de heer Tiebosch n.a.v. Nota vereenvoudiging planologische procedures H. Rosier programma 11-07-2013
493854 Nee Raadsinformatiebrief over notitie "aanpak bestemmingsplannen en momenten behandeling in de raad" J.J. 't Lam programma 04-10-2010