Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1281497

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1281497

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1281497
Onderwerp Bespreking procedure bestemmingsplannen
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:48:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Notitie aanpak bestemmingsplannen en momenten van behandeling in de raad Algemeen
Icoon voor documenttype Notitie informatieve Raadsessie bestemmingsplannen (oktober 2013) Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie procedure bestemmingsplannen Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Bespreking procedure bestemmingsplannen Voorblad stukken