Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1281497

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1281497

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1281497
Onderwerp Bespreking procedure bestemmingsplannen
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:48:40
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De heren De Haas, Wansink en Hoogwerf geven een toelichting op een aantal belangrijke begrippen in de ruimtelijke ordening, op de wettelijke procedures die daarbij gevolgd moeten worden en de wijze waarop dat in Dordrecht concreet vorm krijgt. Met name over de betrokkenheid van de raad aan het begin van het traject, de communicatie richting / met de bewoners en de planmatige aspecten worden toelichtende vragen gesteld. De commissie besluit om in kleinere comite de geldende afspraken te herijken. Mevrouw Van Dongen en de heren Pols, Oostenrijk, Tiebosch en Puik melden zich hierover aan. De heer De Haas zegt toe een overzicht aan te zullen leveren van de momenten waarop welk bestemmingsplan geactualiseerd zal gaan worden. De voorzitter bedankt de heren voor de heldere uiteenzetting.