Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1280687

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1280687

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1280687
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2014 14:20:03
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, tel.no 770 4900
Datum B&W Besluit 12-05-2014
Gerelateerde zaak 1203688
Agendacommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven en op basis daarvan is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Inmiddels is deze fase afgerond en kan het ontwerp┬Čbestemmingsplan ter visie worden gelegd. Over het voorontwerpbestemmingsplan bent u ge├»nformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2013. Op 25 februari 2014 heeft de Adviescommissie over het voorontwerpbestemmingsplan gesproken.
Gepubliceerd 15-05-2014