Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1279970

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1279970

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1279970
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve"
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2014 14:20:03
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, tel. 078 770 4900
Datum B&W Besluit 12-05-2014
Gerelateerde zaak 1209438
Agendacommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Dubbeldam" op 23 april 2013 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college is verzocht de mogelijkheid van de bouw van één woning aan het Laantje van Middenhoeve te onderzoeken. De afgelopen periode is aan die opdracht gevolg gegeven en uw raad heeft op 17 december 2013 ingestemd met de uitkomsten en het college verzocht een herziening van het bestemmingsplan op te stellen om daarmee de bouw van de betreffende woning mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het ontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 25 februari 2014.
Gepubliceerd 15-05-2014