Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1279542

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1279542

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1279542
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:48:34
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio ZHZ
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 77 04984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk, tel.no. 078-770 4163
Datum B&W Besluit 06-05-2014
Gerelateerde zaak 1208381
Agendacommissie 20-05-2014
Adviescommissie 10 juni 2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid naar voren te brengen. We adviseren u een zienswijze op de begroting in te brengen vanwege de gezamenlijke systematiek Kaderstelling voor Gemeenschappelijke Regeling en de voorgestelde taakstelling die hier uit voort komt. In dit raadsvoorstel geven wij u daarnaast een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de concept begroting 2015 zijn opgenomen.
Gepubliceerd 22-05-2014