Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1279465

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1279465

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1279465
Onderwerp Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:48:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2013 Veiligheidsregio Bijlage
Icoon voor documenttype vaststelling jaarrekening 2013 en besluit resultaatbestemming Bijlage
Icoon voor documenttype Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1217319 Raadsbesluit