Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1279465

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1279465

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1279465
Onderwerp Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:48:34
Onderwerp Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio ZHZ
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk, tel.no. 078-770 4163
Datum B&W Besluit 06-05-2014
Gerelateerde zaak 1207952
Datum verzending 15-05-2014
Agendacommissie 20-05-2014
Adviescommissie 10 juni 2014
Raad 24-06-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid naar voren te brengen. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze op deze jaarrekening naar voren te brengen. We adviseren u derhalve om geen zienswijze op de jaarrekening in te brengen. In dit raadsvoorstel geven wij u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die in de concept jaarrekening 2013 zijn opgenomen. Daarnaast hebben wij u gelijktijdig een raadsvoorstel aangeboden dat betrekking heeft op de concept begroting 2015 van de Veiligheidsregio. Met betrekking tot de concept begroting adviseren we u om wel een zienswijze in te dienen.
Gepubliceerd 22-05-2014