Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1276786

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1276786

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1276786
Onderwerp Vaststellen behandelschema kaderbrief + jaarstukken
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De termijn voor het stellen van technische vragen is opgerekt. U heeft de tijd om tot en met donderdag 15 mei 17:00 uur technische vragen in te dienen bij raadsgriffie@dordrecht.nl. De antwoorden zullen op vrijdag 23 mei a.s. onder de raads-en commissieleden worden verspreid.