Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1276042

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1276042

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1276042
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2013 Welstands- en Monumentencommissie en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2013
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2014 14:20:03
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2013 Welstands- en Monumentencommissie en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2013
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AJ Valk, 770 3139
Datum B&W Besluit 06-05-2014
Gerelateerde zaak 1202354
Agendacommissie 20-05-2014
Adviescommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het jaarverslag 2013 van de Welstands- en Monumentencommissie en het jaarverslag uitvoering welstandstoezicht 2013 van Burgemeester en Wethouders worden de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. Bij de Welstands- en Monumentencommissie gaat het hierbij om de toetsing van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand en het toetsen van monumentenaanvragen op hun aanpak tot behoud van het monument en de monumentwaarden. Bij Burgemeester en Wethouders om de manier waarop zij zijn omgegaan met de adviezen van de Welstands- en Monumentencommissie, de beoordeling van kleine bouwplannen en de vraag of zij aanschrijvingen heeft gedaan op grond van de zogenaamde excessenregeling.
Gepubliceerd 15-05-2014