Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1276023

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1276023

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1276023
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor woonwagen en meterkast aan de Heelalstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2014 14:20:03
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor woonwagen en meterkast aan de Heelalstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 06-05-2014
Gerelateerde zaak 1206847
Agendacommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 9 april 2014 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van woonwagens op de woonwagenlocatie aan de Heelalstraat. Tevens is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van meterkasten. Omdat één woonwagen gedeeltelijk buiten de aangelegde locatie is gesitueerd, wordt tevens een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan gevraagd (Wabo-projectbesluit). Hetzelfde geldt voor een meterkast. Voorwaarde voor verlening van de vergunning is dat de gemeenteraad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt tegelijk met de ontwerpvergunningen een ontwerp voor de verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd en kan een ieder zienswijzen naar voren brengen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Gepubliceerd 15-05-2014