Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1276019

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1276019

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1276019
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie JW Frisostraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2014 14:20:03
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, locatie JW Frisostraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 78 770 4900
Datum B&W Besluit 06-05-2014
Gerelateerde zaak 1206828
Agendacommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Trivire is een plan ontwikkeld voor sloop en nieuwbouw van woningen aan de JW Frisostraat. Als gevolg van paalrot zijn de huidige woningen slecht. De huurders zijn inmiddels uitgeplaatst. Deze vernieuwing maakt deel uit van een groter project in de directe omgeving, dat de komende jaren uitgevoerd zal worden. Het plan wijkt gering af van het geldende bestemmingsplan "Oud- en Nieuw Krispijn". We zijn inmiddels ver gevorderd met het opstellen van een geactualiseerd bestemmingsplan voor geheel Krispijn, maar door de benodigde doorlooptijd, kan daar met het plan voor de JW Frisostraat niet op worden gewacht. Het is de planning om met de uitvoering in de JW Frisostraat in de tweede helft van 2014 te starten. Gelet hierop is voor het plan JW Frisostraat een afzonderlijke herziening opgesteld. De herziening kan later weer worden opgenomen in het bestemmingsplan voor geheel Krispijn. Het bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het ontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 11 februari 2014.
Gepubliceerd 15-05-2014