Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1276010

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1276010

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1276010
Onderwerp Vaststellen Ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder Maaiveld
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2014 14:20:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder Maaiveld Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder Maaiveld Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen Ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder Maaiveld Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Denken zonder maaiveld, visie op de ondergrond van Dordrecht Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 1206804 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1213951 Raadsbesluit