Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1276007

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1276007

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1276007
Onderwerp Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de functiewijziging Laan der Verenigde Naties 50
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-05-2014 14:20:03
Onderwerp Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de functiewijziging Laan der Verenigde Naties 50
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JAK Niemantsverdriet, 078 770 4901
Datum B&W Besluit 06-05-2014
Gerelateerde zaak 1204867
Agendacommissie 20-05-2014
Raad 27-05-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Papegat Gebouwen BV is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend in verband met de vestiging van een casino en zalencentrum op de locatie Laan der Verenigde Naties 50. Omdat de aanvraag in strijd het met bestemmingsplan is, wordt tevens vergunning aangevraagd voor afwijking van het bestemmingsplan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt dat wij bevoegd zijn om vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan te verlenen, mits de gemeenteraad vooraf heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Tijdens de zienswijzentermijn zijn 2 reacties ingekomen. De in 2013 naar aanleiding van een informatiebijeenkomst ingekomen 17 bezwaren tegen de vestiging van het casino en zalencentrum, worden tevens als zienswijzen in behandeling genomen. De zienswijzen zijn gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond. Wij stellen u voor te verklaren dat de gemeenteraad geen bedenkingen heeft tegen de verlening van de omgevingsvergunning.
Gepubliceerd 15-05-2014