Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 127551

Gemeente Dordrecht

Dossier - 127551

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 127551
Onderwerp Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Monumentenverordening (tweede wijziging)
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2009 17:08:23
Onderwerp Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Monumentenverordening (tweede wijziging)
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 078-6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Nes, Conny van (C.A.E.), tel. (078) 639 68 50
Datum B&W Besluit 27-01-2009
Datum verzending 11-02-2009
Agendacommissie 17-02-2009
Raad 03-03-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De geldende Monumentenverordening dateert uit 1995 en is bij raadsbesluit van 1 maart 2005 gewijzigd (zie voor verordeningstekst + tekst eerste wijziging d.d. 1-3-2005 het oude RIS). Het college van B&W vindt het wenselijk om nu een aantal verbeteringen door te voeren in deze verordening. Naast redactionele aanpassingen en het herinvoeren van de naam welstands- én monumentencommissie is de belangrijkste wijziging, uit oogpunt van rechtmatigheid, die van de termijn waarbinnen het college op een zogenaamd aanwijzingsverzoek beslist of een ambtshalve te nemen beschikking afgeeft. Het college stelt de raad voor de Monumentenverordening hiertoe te wijzigen; in afwachting van een de Monumentenverordening vervangende Erfgoedverordening, die het college in de loop van 2009 aan de raad ter vaststelling zal aanbieden.
Gepubliceerd 05-02-2009