Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272887
Onderwerp Voorbereiden agenda adviescommissie van 20 mei 2014
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stelt voor om op 20 mei a.s. de RIB over evaluatie internationaal beleid Dordrecht (1254012) te behandelen in de commissie Bestuur en Middelen. Conform het advies zullen ook de jaarstukken en kaderbrief behandeld worden.