Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272604
Onderwerp Bespreken rapport van bevindingen van de accountant
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:03
Document Document type
Icoon voor documenttype aanbiedingsbrief accountantsverslag Jaarstukken 2013 Algemeen
Icoon voor documenttype Accountantsverslag Dordrecht 2013 Algemeen
Icoon voor documenttype Accountantsverklaring Dordrecht 2013 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Rapport van bevindingen Jaarrekening 2013 Algemeen