Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272253

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272253

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272253
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 22 april 2014
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 11:31:53
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Besluitenlijst is vastgesteld. De heer Van Verk geeft aan dat wethouder Mos 8 april 2014 heeft aangegeven binnen drie weken een bewonersavond voor de museumstraat te organiseren, tot zover bekend heeft deze (inmiddels vijf weken later) nog niet plaatsgevonden. De griffie zal informeren naar de stand van zaken.