Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272196

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272196

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272196
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter geeft aan dat er een mogelijkheid is om op 30 september - voorafgaand aan de reguliere vergaderingen - een werkbezoek te brengen aan het gebouw 'de Holland'. De commissie geeft aan hier interesse in te hebben. Ook ligt er het aanbod om de fietstocht panorama Dordt West opnieuw te organiseren. Dit zou kunnen op 1 oktober. Ook hier zijn meerdere leden van de commissie die interesse hebben.