Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272193

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272193

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272193
Onderwerp Voorbereiden agenda adviescommissie van 16 september 2014
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Gelet op eerder gemaakte afspraken en de fatale beslisdata wordt geadviseerd om de thema's WDO, landbouwweg en het reparatiebesluit NDB te agenderen voor een bespreking. Daar kan de presentatie over de notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark Dordrecht aan toe worden gevoegd.