Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272185
Onderwerp Voorbereiden agenda's commissie Fysieke leefomgeving van 19 juni en 9 september 2014
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie vraagt de voorzitter en de commissiegriffier om op basis van de voorraadlijst en de gewenste beslistermijnen een conceptagenda voor 9 september 2014 op te stellen. De heer Tiebosch verzoekt om de portefeuillehouders op de open voorraadlijst te actualiseren (ivm nieuwe samenstelling college).