Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272172

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272172

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272172
Onderwerp Voorbereiden agenda adviescommissie van 20 mei 2014
Ingekomen/gepubliceerd 08-05-2014 12:23:04
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter geeft een toelichting op de onderwerpen die op 20 mei in de adviescommissie aan de orde kunnen komen. Naast een bespreking van de algemene procedures bij het nemen van ruimtelijke besluiten, zal er ruimte zijn voor de inhoudelijke bespreking van de bestemmingsplannen Krispijn en Leerpark.


NB. Daarnaast zullen eerst de dossiers aan bod komen die op 13 mei 2014 in verband met tijdgebrek niet zijn afgerond.