Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272104

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272104

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272104
Onderwerp Voorbereiden agenda adviescommissie van 16 september 2014
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op dit moment staat alleen de Raadsinformatiebrief over het concept Regionaal Beleidsplan (RBP) Eenheid Rotterdam 2015-2018 (1339489) geagendeerd voor 16 september a.s. 


De voorzitter geeft aan dat er nog twee brieven over het Veiligheidshuis (1259206 en 1178632) op de open voorraadlijst staan. Hij vraagt of de commissie deze brieven nog wil bespreken dan zou dat 16 september a.s. kunnen. De adviescommissie heeft geen behoefte aan bespreking en deze brieven kunnen voor kennisgeving worden aangenomen (16 september 2014).