Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1272095

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1272095

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1272095
Onderwerp Voorbereiden agenda adviescommissie van 9 september 2014
Ingekomen/gepubliceerd 10-06-2014 14:00:12
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 juni 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie stelt voor de volgende onderwerpen te agenderen: de rol van de gemeenteraad bij een kerntakendiscussie, Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden (1271580), vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (derde wijziging) (1289243) en de raadsinformatiebrief over jaarverslag 2013 van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften (1292957).