Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1271580

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1271580

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1271580
Onderwerp Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 11:31:53
Onderwerp Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 99 - Creatieve economie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Agendacommissie 13-05-2014, 20-05-2014
Adviescommissie 9-9-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De regio Drechtsteden heeft in 2012 besloten tot de actualisering van de regionale detailhandelsvisie uit 2002. Aanleiding daarvoor zijn de ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden en het verzoek van de Provincie Zuid-Holland om te komen tot een geactualiseerd kader als opmaat voor de bijstelling van de Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte.

 

In de afgelopen maanden is samen met BRO, een bureau met veel ervaring (ook in de Drechtsteden) en deskundigheid op het gebied van o.a. detailhandelsvraagstukken, een nieuwe visie voor de regio opgesteld. Daarbij zijn op lokaal niveau de plannen, vraagstukken en ideeën op detailhandelsgebied geïnventariseerd en afwogen in het kader van de uitwerking van deze regionale visie.

 

De visie is nadrukkelijk tot stand gekomen met inbreng vanuit de markt. De Kamer van Koophandel heeft daarvoor tijdens de zomermaanden een ronde gemaakt langs de verschillende winkeliersverenigingen en “grotere” retailvastgoedeigenaren in onze regio en heeft hun opvattingen en ideeën bij de detailhandelsontwikkelingen in de Drechtsteden geïnventariseerd. Op 25 september  2013 heeft een brede marktconsultatie (ca. 35 vertegenwoordigers van retail eigenaren en winkeliersverenigingen) plaatsgevonden waarbij een aantal concrete vragen en dilemma’s (verspreid of compact, functies mengen of scheiden en de rol van de overheid, lokaal en regionaal) zijn besproken.  De uitkomsten van deze discussie met de markt zijn op 1 oktober 2013 besproken in het PFO Economie en in de onderliggende ontwerp- visie van richting voorzien.   

Gepubliceerd 13-05-2014