Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1271580

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1271580

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1271580
Onderwerp Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 11:31:53
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Regionale Detailhandelsvisie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Rapport Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden Algemeen
Icoon voor documenttype Reacties op de ontwerp-regionale detailhandelsvisie Algemeen
Icoon voor documenttype Factsheets Algemeen
Icoon voor documenttype Drechtraadbesluit Detailhandelsvisie Algemeen
Icoon voor documenttype Brief namens eigenaar winkelcentrum Admiraalsplein/Wielwijk en winkelcentrum Crabbehof Algemeen