Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1271580

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1271580

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1271580
Onderwerp Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 11:31:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt de regionale detailhandelsvisie voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter geeft aan dat dit stuk inmiddels als hamerstuk is doorgestuurd naar de Drechtraad van 7 oktober a.s. Mevrouw De Smoker heeft nog een aantal opmerkingen op dit stuk (zoals over een regionale adviesraad) en verzoekt dat het verslag van de bespreking van vanavond over dit onderwerp wordt doorgezonden naar de Drechtraad. Hierin wordt voorzien.  


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Mw De Smoker geeft dit stuk te willen bespreken maar dat dit stuk eigenlijk bij fysiek hoort. De heer Pols noemt de mogelijkheid van het houden van een hoorzitting met een aantal partijen. Mw De Smoker is het hiermee eens. De heer Mos geeft aan dat dit stuk niet te lang kan blijven liggen omdat het er al wat langer ligt en dit geen voorbeeld is van een daadkrachtig bestuur. De commissie wil desondanks een hoorzitting en de voorzitter geeft aan dat deze dan zal worden georganiseerd. Dit wordt dan niet een hoorzitting specifiek vanuit Bestuur en Middelen maar vanuit alle commissies en men moet dan bekijken wie hier bij aanwezig kan zijn. De commissie stemt hiermee in.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk door te sturen naar de commissie Bestuur en Middelen.