Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1270850

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1270850

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1270850
Onderwerp Parkschap Nationaal Park de Biesbosch: ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Deze brief wordt voor advies doorgeleid naar het college.