Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1270843

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1270843

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1270843
Onderwerp Raadsinformatiebrief van de burgemeester over besluit wijziging Coffeeshopbeleid per 01-05-2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 januari 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 februari 2016.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit deze brief aan te houden totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Aangezien deze brief pas laat zichtbaar was in het RIS besluit de adviescommissie dat deze brief op 20 mei a.s. opnieuw bij de "nieuwe behandelvoorstellen" komt te staan.