Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1270271

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1270271

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1270271
Onderwerp Aanwijzen 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter raad
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2014 12:33:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 juni 2014 14:00
Besluit:

De 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad wordt benoemd. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 mei 2014 14:00
Besluit:

Dit agendapunt wordt op voorstel van de fractie Beter voor Dordt afgevoerd van de agenda, om op een nader te bepalen tijdstip opnieuw te worden geagendeerd, met een door die fractie aangepast amendement.