Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1270055

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1270055

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1270055
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over aantrekken van maritieme opleidingen naar Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 11:31:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 mei 2014 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.