Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1269860

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1269860

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1269860
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Jaarplan Integrale Handhaving 2014
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Jaarplan Integrale Handhaving 2014
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Jong, Cor de (C)
Datum B&W Besluit 08-04-2014
Gerelateerde zaak 1189043
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het Jaarplan Integrale Handhaving 2014 is de handhavinginzet opgenomen die in 2014 wordt geleverd op de diverse gemeentelijke handhavingprioriteiten. Dit jaarplan is een uitwerking van het Integraal Handhavings¬programma 2011-2015, zoals door u is vastgesteld in juni 2011. Per cluster en per thema wordt aangegeven welke inzet in 2014 door diverse diensten wordt geleverd om door middel van toezicht en handhaving bij te dragen aan het bereiken van de vastgestelde doelstellingen. Daarnaast zijn de inspanningen die worden geleverd om de kwaliteit en professionaliteit van de handhaving(organisatie) te verbeteren in het jaarplan opgenomen.

Gepubliceerd 13-05-2014