Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1269860

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1269860

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1269860
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het Jaarplan Integrale Handhaving 2014
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2014 10:52:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 januari 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 mei 2014 20:15
Besluit:

Naar aanleiding van een vraag in de collegecarrousel van 20 mei 2014 van raadslid Van der Vorm wordt dit stuk van de agenda afgevoerd, in afwachting van nadere informatie van het college.
Op 8 december 2015 heeft de commissie besloten dit stuk ter kennisname naar de raad van 19 januari 2016 te sturen. Agendering is niet langer gewenst.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.